Návštěva u Jiřího Pačinka, be…

Návštěva u Jiřího Pačinka, bezpochyby jednoho z nejlepších současných českých sklářů zaměřených na hutní sklo