Zákon na ochranu zvířat proti…

Zákon na ochranu zvířat proti týrání projednáváme již několik hodin. Panuje vášnivá debata jak o zákoně samotném, tak i o případných pozměňovacích návrzích.