Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
2. MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU STAN
volební obvod č. 59, BRNO-MĚSTO

předseda:

Výbor pro záležitosti Evropské unie

člen:

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy

Poštovská 68/3, 602 00 Brno

Mgr. Bc. Marie Doubková

Asistentka
+420 605 433 400
doubkovam@senat.cz

Životopis:

Narodil jsem se v roce 1964 ve Šternberku rodičům, kteří pocházeli z Litovle a Olomouce. Vyrostl jsem ale v Praze, kam se moji rodiče přestěhovali. Po maturitě na gymnáziu jsem v roce 1982 přišel poprvé do Brna jako student hudební vědy na tehdejší Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykově univerzitě.
V roce 1986 jsem studium dokončil a pokračoval v něm po vojenské službě na Karlově univerzitě v Praze, kde jsem získal doktorát. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jsem pak působil jako odborný asistent s občasným přednášením také na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Od roku 1999 vyučuji na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem také působil nejprve jako vedoucí Ústavu hudební vědy, od roku 2004 jako prorektor pro strategii a vnější vztahy a od roku 2011 do roku 2019 jsem byl jejím rektorem. Zastával jsem i pozici místopředsedy České konference rektorů, která je zodpovědná za oblast vzdělávání.