prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

ČLEN KLUBU

obvod Praha 4, BEZPP

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (předseda)

Podvýbor pro státní vyznamenání Organizačního výboru (člen)

Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4

Ing. Jakub Kleindienst

Asistent
+420 724 171 703

PhDr. Martin Mejstřík

Asistent
+420 723 520 740
martin.mejstrik@fsv.cuni.cz