MUDr. Alena Dernerová
ČLENKA KLUBU

obvod Most, BEZPP

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (místopředsedkyně)

Bc. Karel Tichý

Asistent
+420 603 541 051
katichy@seznam.cz

Lenka Konečná

Asistentka
+420 736 111 466
lenka.konecna.kancelar@seznam.cz

Životopis:

Datum a místo narození: 13.9.1958 v Kopistech, okres Most

Bydliště: Okrouhlá

Rodina: vdaná, manžel MUDr. Milouš Derner, syn Adam Michal Derner, student 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Vzdělání: absolventka gymnázia v Mostě a poté fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy Praha, atestace z pediatrie a dětské neurologie

Do roku 2009 pracovala na dětském oddělení a v perinatologickém centru nemocnice Most. Od roku 2009 plně privátní dětský neurolog pro okres Most a Louny.

V říjnu 2010 zvolena jako nezávislá za Severočechy.cz senátorkou za okres Most. Členka výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

V senátních volbách v říjnu 2016 svůj mandát obhájila, ale Nejvyšší správní soud volby zrušil. V lednu 2017 v opakovaných volbách zvítězila již v prvém kole za stranu SD-SN.

Od roku 2018 členka senátního klubu STAN

Zastupitelka města Mostu od roku 2002 (nestraník)

Členka představenstva ČLK za Ústecký kraj od roku 2010

Členka správní rady Nadace Charty 77

Od dubna 2019 jmenovaná do školské rady Podkrušnohorského gymnázia v Mostě

Držitelka ceny Františka Kriegla Nadace Charty 77 za boj proti korupci (2010)

Držitelka ceny za statečnost Svazu českých lékařů a lékařského odborového klubu ČR (2009)