Petr Holeček

PŘEDSEDA KLUBU STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

obvod Mělník, STAN

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (místopředseda)

Podvýbor pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu (člen)

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (člen)

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (člen)

Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (člen)

budova MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 27801 Kralupy nad Vltavou

Petr Adamec

Asistent
+420 739 439 446
petradamec@centrum.cz

Životopis:

Od mládí je jeho život úzce propojený s městem Kralupy nad Vltavou, kde chodil do základní školy a později na Dvořákovo gymnázium. Na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem studoval češtinu a historii. Mnoho let se věnoval dětem a to nejen jako učitel v rámci své pedagogické praxe. Vedl turistický oddíl mládeže, oddíl vysokohorské turistiky a po listopadové revoluci se zapojil i do obnovení skautingu, organizace, které byl členem již jako chlapec.

Po celý svůj život se intenzivně věnuje sportu například atletice, sjezdovému lyžování, běhu na lyžích, plavání a cyklistice. Na konci devadesátých let absolvoval roční expedici – cyklistickou cestu kolem světa. Při ní navštívil všechny kontinenty a poznal desítky zemí.

Po listopadu v roce 1989 se začal veřejně angažovat v komunální politice. Stal se zastupitelem města Kralup nad Vltavou, během dalších let i radním, místostarostou a starostou. Funkci starosty vykonával v letech 2006–2018. Rovněž působil v zastupitelstvu Středočeského kraje a velmi krátce zasedl i v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Od roku 2016 je senátorem PČR.